Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@egirs.se.
 • Jag samtycker:

Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), till att Egirs Fastigheter lagrar, sparar och behandlar de av mig lämnade personuppgifterna. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på Mina sidor. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera får lagras på min dator.

Vi på Egirs Fastigheter behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för dess syfte och för att vi ska kunna fullgöra åtaganden gentemot dig som hyresgäst, till exempel service vid felanmälan. Du har rätt, efter en skriftlig begäran, att gratis en gång per år få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de uppgifterna som behandlas. Läs mer på vår hemsida hur vi behandlar dina personuppgifter på fastigheter.egirs.se/gdpr/